Republic of Madagascar

Capital city: Antananarivo

Madagascar currency: Malagasy ariary (MGA)

madagascar flag

Continent: Africa

Country: Madagascar

Banks 8


Acces bank

Africa bank

BFV-SG bank

BGFI bank

BMOI bank

BNI bank

MCB bank

SBM bank