Special Administrative Region of China (Hong Kong)

Capital city: Hong Kong

Hong Kong currency: Hong Kong dollar (HKD)

Continent: Asia Country: H.Kong Banks: 20
BEA bank

BEA bank

China bank

Chong Hing bank

Citi bank

Commercial bank

Construction bank

DahSing bank

DBS bank

Fubon bank

Hang Seng bank

HKTDC bank

HSBC bank

ICBC bank

Mitsubishi bank

NCB bank

Public bank

Standard Chartered bank

Taisang bank

Winglung bank