Republic of Kenya

Capital city: Nairobi

Kenya currency: Shilling (KES)

Continent: Africa Country: Kenya Banks: 42
ABC bank

Africa bank

Barclays bank

Baroda bank

CBA bank

CFC stanbic bank

Chase bank

Citi bank

Co-operative bank

Consolidated bank

Credit bank

DBK bank

DTB bank

Dubai bank

Ecobank

Equity bank

Family bank

First community bank

GT bank

Guardian bank

Gulf bank

Habib bank

HDFC bank

IM bank

Imperial bank

India bank

Jamii bora bank

KCP bank

Kenya bank

MEB bank

National bank

Nedbank

NIC bank

Oriental bank

Paramount bank

Prime bank

SBM bank

Sidian bank

Spire bank

Standard Chartered bank

Transnational bank

Victoria bank