Republic of Madagascar

Capital city: Antananarivo

Madagascar currency: Malagasy ariary (MGA)

Continent: Africa Country: Mada.. Banks: 8
Acces bank

Africa bank

BFV-SG bank

BGFI bank

BMOI bank

BNI bank

MCB bank

SBM bank